Abstracte

Titlurile lucrarilor vor fi trimise pana pe data de 31.07.2018

Rezumatele lucrarilor pana pe data de 31.08.2018

Cerinţe redactare rezumate:

Rezumatele vor fi redactate în documente Word utilizându-se fontul “Times New Roman” – 12 puncte si spaţiere la un rând.

Textul se va scrie fara aliniat, paragraf si nu va depasi 300 de cuvinte

Primul autor va fi evidenţiat prin subliniere.

Acestea vor fi trimise la adresa de e-mail: AMRPR2018@gmail.com

Specificatii pentru sectiunea postere

Titlul, numele și afilierea autorilor vor fi menționate în partea de sus a posterului.

Lucrarea se va depune ca rezumat, la precizări se va trece secțiunea postere.

Lucrările pot avea ca tema și prezentări de caz.

Dimensiuni: 120×80 cm

Textul va fi simplu  și se vor folosi caractere mari pentru a putea fi cititie de la distanta.