Cerinte redactare si termene

Titlurile lucrarilor vor fi trimise pana pe data de 31.07.2018

Rezumatele lucrarilor pana pe data de 31.08.2018

Cerinţe redactare rezumate:

Rezumatele vor fi redactate în documente Word utilizându-se fontul “Times New Roman” – 12 puncte si spaţiere la un rând. Primul autor va fi evidenţiat prin subliniere.

Acestea vor fi trimise la adresa de e-mail: AMRPR2018@gmail.com