Tematica

Tema: Abordarea pacientului în clinica psihiatrică: modalități de colaborare
interdisciplinară.