Locatie

Sibiul, oraş plin de istorie, cu bogate tradiţii, este recunoscut prin personalităţile pe care le-a promovat, dar şi ca un important nucleu medical. În acest mediu s-a format şi dezvoltat Facultatea de Medicină, celulă a Universităţii “Lucian Blaga”. Pentru a-şi motiva şi susţine valoarea, Facultatea de Medicină a primit numele unui prestigios formator de specialişti: Victor Papilian, medic şi pedagog. Acest nume ne îndeamnă să urmăm exemplul marilor maeştri ai lumii medicale, care au slujit cu responsabilitate formarea studenţilor, aici, la Sibiu, în continuarea pregătirii profesionale de înaltă calitate.

http://medicina.ulbsibiu.ro/ro/